• GSM: 041 623 835
 • E-mail: info@gvt-straus.si

Trenutno izvajamo:

 • Adaptacija dela stanovanjske  hiše, Moste
 • Izdelava 2. bazena v ribogojnici, Bled
 • Adaptacija objekta, Zabreznica
 • Garaža in zunanja ureditev, Blejska Dobrava
 • Zunanja ureditev, Moste

 


LETO 2017

 • Parkirišče Elan, Begunje
 • Adaptacija stanovanjske hiše, Bled
 • Adaptacija stanovanja, Bled
 • Gradbena dela na vročevodu, Radovljica
 • Izdelava mansardnega stanovanja, Gorje
 • Prezračevalna komora, Begunje
 • Komunalna ureditev parcel, Bled
 • Otroško igrišče, Bohinjska bela
 • Adaptacija hiše, Žirovnica
 • Bazen v ribogojnici, Bled
 • Sanacija hidroizolacije objekta, Bled
 • Izdelava mansardnega stanovanja, Dovje
 • Razgledna ploščad, Radovljica
 • Otroško igrišče, Radovljica
 • Večje število zunanjih ureditev pri stanovanjskih hišah na območju Gorenjske
 • Gradbena dela pri vadbenih napravah za starostnike, Radovljica
 • Vzdrževalna dela/sanacije, Elan Begunje

 


LETO 2016

 • Gradbeno vzdrževalna dela/sanacije, Elan Begunje
 • Izdelava betonskih tlakov v proizvodnji, Acroni Jesenice
 • Zunanja ureditev apartmajskega objekta, Mlino, Bled
 • Sanacija cest, KS Lancovo, Radovljica
 • Sanacija cest, KS Otok, Radovljica
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše, Jesenice
 • Rušenje in pozidava objekta v centru Radovljice
 • Sanacija kurilnice in poslovnega objekta, Žirovnica
 • Sanacija kurilnice, Vrtec Kropa
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše, Gorje pri Bledu
 • Sanacija vlage, zvonik v Župniji Begunje
 • Sanacija tlaka pred cerkvijo, Begunje
 • Fasada na apartmajskem objektu, Mlino, Bled
 • EKO fasada iz konoplje v Smokuču
 • Ureditev okolice/vrtička v Hrašah
 • Sanacija hidroizolacije v stanovanjski hiši na Bledu
 • Gradbena dela na vročevodu za Alpske bloke, Bled
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše, Lancovo
 • Dovozna klančina spodnje postaje žičnice na Blejski grad
 • Zaključna dela novogradnje v Smokuču
 • Razvojno/prototipna dela na izvedbi prestavljivih nadstrešnic 
 • Adaptacija apartmajskega objekta na Bledu
 • Adaptacija stanovanjske hiše v Trzinu
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše na Hrušici, Jesenice
 • Izdelava priklopa kanalizacije v Mostah
 • Izdelava mansarde v stanovanjski hiši, Radovljica
 • Gradnja stanovanjske hiše v Mojstrani
 • Servisna  delavnica za tovornjake na lokaciji našega podjetja
 • Zunanja ureditev stanovanjske hiše v Lescah
 • Vzorčni vrt tlakovcev in urbane opreme
 • Terasa v Ribnem
 • Tlakovanje dvorišča v Smokuču

 Leto 2015

 •  Adaptacija apartmajskega objekta na Bledu
 • Sanacija kleti po vdoru vode na Bledu
 • Ureditev okolice oz. teras na Letališču Lesce
 • Zunanja ureditev s tlakovanjem na Bledu
 • Adaptacija SH v Zabreznici
 • Gradnja prizidka k stanovanjski hiši na Breznici
 • Zunanja ureditev z urejanjem kanalizacije v Radovljici
 • Izdelava fasade na stanovanjski hiši ter zunanja ureditev s tlakovanjem, Bled
 • Izdelava opornega zidu na Brezjah
 • Izdelava temeljev za industrijsko halo na Lancovem
 • Rušitvena in zidarska dela na Gimnaziji Kranj
 • Priprava podlage za asfaltiranje občinske ceste v Radovljici
 • Izdelava fasade na stanovanjski hiši ter zunanja ureditev s tlakovanjem, Bled
 • Menjava tlaka v KD Lancovo
 • Ureditev parkirišč v KS Otok
 • Sanacija industrijske hale s statično ojačitvijo obstoječe konstrukcije, Jesenice
 • Zunanja ureditev ob vinoteki na Bledu
 • Zunanja ureditev z izdelavo opornih zidov v Lescah
 • Sanacija objekta spodnje postaje žičnice na Grad Bled
 • Komunalna oprema 8 parcel v Žirovnici
 • Gradnja stanovanjske hiše v Smokuču
 • Adaptacija stanovanjske hiše z zunanjo ureditvijo v Trzinu
 • Rušenje stanovanjske hiše ter pozidava kleti in garažnih objektov, Koritno
 • Izdelava opornih zidov ob stanovanjski hiši v Radovljici

LETO  2014

 • Zunanja ureditev z izgradnjo garaže in opornih zidov na Lancovem
 • Adaptacija starejše vile v Radovljici s statično ojačitvijo konstrukcije
 • Izdelava fasade objekta Ribiške družine Bled
 • Izdelava opornih zidov ob stanovanjski hiši v Radovljici
 • Tlakovanje dvorišča z ureditvijo kanalizacije na Bledu
 • Sanacija strehe na poslovni stavbi Letališča Lesce
 • Izdelava hidroizolacije stanovanjske hiše in ureditev kanalizacije,  Kranj
 • Zunanja ureditev z asfaltiranjem ob poslovnem objektu na Zgoši
 • Prenova RTG prostora v ZD Jesenice
 • Sanacija kleti proti vdoru vlage v stanovanjski hiši na Zgoši
 • Ureditev fekalne kanalizacije poslovnega prostora na Jesenicah
 • Izdelava temeljev zapornic, ograj in drsnih vrat (na več lokacijah)
 • Tlakovanje dvorišča ob stanovanjski hiši na Bledu
 • Ureditev okolice s tlakovanjem ob stanovanjski hiši v Radovljici
 • Izdelava fasade stanovanjske hiše na Lipcah
 • Izdelava opornega zidu v Podnartu
 • Popravilo stropa v Kulturnem domu Lancovo
 • Zunanja ureditev okolice Gimnazije Kranj
 • Izdelava kanalizacije stanovanjske hiše na Bledu
 • Izdelava parapetnega zidu ob poslovnem prostoru v Zapužah
 • Sanacija lesene terase gostinskega objekta na Bledu
 • Postavitev ograničiteljev na Letališču Lesce
 • Izdelava fasade poslovnega prostora v Zapužah
 • Tlakovanje dvorišča ob stanovanjski hiši Kranjska Gora
 • Tlakovanje dvorišča ob stanovanjski hiši v Podnartu
 • Preplastitev ceste in ureditev bankin v naselju Otok
 • Sanacija kletnih prostorov stanovanjske hiše na Bledu
 • Sanacija stanovanjske hiše po požaru v Lescah